logo

S5FF - Slovenija Flora & Fauna 
Ham Radio Program                                           WWFF World Wide Flora & Fauna je mednarodni radioamaterski program, katerega namen je opozoriti na pomen in varovanje narave, rastlinstva in živali, zaščitenih in varovanih območij v naravi z spodbujanjem radioamaterske dejavnosti na prostem in v naravnih okoljih .
Ob tem spoznavanja, učenja, delovanja, prakticiranja, utrjevanja ter nadgrajevanja radioamaterskih spretnosti in veščin in preverjanju delovanja uporabljenih sistemov in  razpoložljive tehnike zlasti pri prenosnih operacijah – field day/portable“ načinu dela na terenu predvsem iz naravnih in zašlčiteni ter varovanih območij ,katere so kvalificirane in posebej izbrane z strani nacionalnih koordinatorjev ter nato  vpisane v svetovni WWFF register  in jim je bila dodeljena referenčna oznaka t.i. Flora Fauna referenca. 
Program WWFF amaterske radijske operaterje spodbuja k uporabi prenosnih naprav iz označenih registriranih parkov in zaščitenih območij po vsem svetu in obenem vključuje radioamatersko skupnost (radiomaterje ) kateri delujejo na teh področjih v zanimivo in širše večplastno družbi koristno dejavnost (promocija širšega in lokalnega turizma,območij,države, krajev, znamenitosti, dejavnosti v odsodelovanju z drugimi klubi in organizacijami ter z različnimi aktivnostmi.prireditvami,priložnostmi in dogodki .

Je tudi odličen trening ali preverjanja zvez in vzpostavljanj komunikacije za razne ekipe komunikacj v sili (Enote CZ,ekipe ARON,tekmovalne ekipe radioamterjev in ostalo...

Namen vseh teh aktivnosti je poleg druženja in preživetega časa v naravnih okoljih tudi prenos privzetega sporočila ki ga tovrstna dejavnost nosi - posredno opozarjanje in naznanitve oz.klic po ohranitvi teh zaščitenih in varovanih območij ter habitatov iz katerih se posemezna radioamaterska postaja tudi oglaša  

Naj narava postane del vaših aktivnosti .

                                                                                               
     S5FF Tea